Category: Training

การเสริมสร้าง ปรับรูปทรง “ก้น”

ปัญหาของหลายๆ คน ที่ชอบบ่นกันของ “ก้น” นั่นคือมีหลากหลาย เช่น ก้นแฟบ (ไม่มีก้น) ก้นบาน ก้นย้อย ก้นใหญ่ (ไม่กระชับ) ล้นแต่เป็นปัญหาหนักใจ เพราะก้นเป็นจุดเด่นด้านเพศ กล่าวคือ เป็นลักษณะดึงดูดทางเพศ (Sex Appeal) ดังนั้น หากมีก้นที่สวยงามก็ย่อม เป็นที่ดึงดูดทางเพศ รวมถึง ใส่เสื้อผ้าได้สวยงาม ใส่ชุดว่ายน้ำ กางเกงว่ายน้ำได้สวยงาม เป็นต้น สรีระและธรรมชาติของก้น ก้น เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ช่วยในการเหยียดตัวตรง ในส่วนล่างของร่างกาย (lower part) ร่วมกันกับ Erector Spinae (Flexion) และ Hamstring (Extension) ในลักษณะของการ

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , ,

Research: Build Those Biceps – งานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของท่าฝึกไบเซปส์

บทความนี้ เป็นบทความสรุปความคิดจาก คอลัมน์ ACE insight หนังสือ IDEA Fitness Journal For ACE Certified Professionals SEPTEMBER 2014 หน้า 5 หลายปีที่ผ่านมา ท่าฝึกไบเซปส์เป็นคำค้นหาที่มักอยู่ในลิส รายการค้นหาสูงสุดของ Google’s annual Zeitgeist List และก็เป็นหัวข้อที่ขายดีในการพิมพ์เผยแพร่ทั่วไปในอเมริกา ด้วยความนิยมนี้ ACE จึงมีการสนับสนุนการศึกษา เพื่อดูว่าภายใน 8 ท่าฝึกที่นิยมกัน ท่าฝึกใดเป็นการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด Figure 1. Muscle Activation of the Biceps Brachii

Tagged with: , , , , , , , , , ,

Starting The New Brand With Happiness

เปิดตัวแบรนด์ใหม่ของเราด้วยการ ส่งท้ายปีของขวัญสำหรับนักเรียนปัจจุบันทุกคน กรุณาติดต่อผู้สอนของคุณ เพื่อฝึกสอนก่อนวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ครับ

Tagged with: , , , , , ,
Top