Plans and Prices

Training Plans

ปกติแล้ว การเทรนนิ่งจะมีโปรโมชั่น ออกมาทั้งปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จนกว่าจะอัพเดทอีกครั้ง

โดยอาจจะมีช่วงแตกต่างกันไป ซึ่งเป็นไปตามช่วงเวลาของปี ซึ่งเราก็มีการปรับให้เข้ากับรูปแบบชีวิตของผู้ต้องการ และสนใจเทรน เนื่องจากมีนักเรียนมาเข้าคลาสเรียน สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตลอดทั้งปี ทั้งนี้แล้ว สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม และข่าวที่หน้าเว็บ ในเรื่องของโปรโมชั่น

แพลนและแพคเกจการเทรน รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในสำหรับ ผู้ที่เทรนนิ่งประจำ และต้องการระยะยาว ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่มากกว่า ก็จะ มีให้เลือกตามด้านล่าง

Normally the training promotions will be available throughout the year depends on time of the year. You can follow our facebook, instagram, and also the news on the homepage for that occasionally.

Current plans and packages for regular students which are more effective are following.
แพคเกจค่าใช้จ่ายมีให้เลือกด้านล่าง

Plans and prices
Please note that Weekend students price is update to 5,500 Baht (Limited until 28 Feb, 2015)
ราคาพิเศษสำหรับผู้เลือกฝึกวันหยุดสุดสัปดาห์ สิ้นสุด 28 กพ 2558

 

You can choose from 4 plans depends on your conditions of available time and budget.
คุณสามารถเลือกแพคเกจค่าใช้จ่ายได้ 4 แบบ ตามความต้องการด้านเวลาและปัจจัยอื่นๆ ดังนี้

Please note that one class is 45 – 60 minutes. Please read more for Personal training detail which has all topics you want to know
(แต่ละคลาส 1 เซสชั่น ใช้เวลา 45 – 60 นาที กรุณาอ่าน Personal training detail ซึ่งจะมีข้อมูลเรื่องการเทรนนิ่งทั้งหมดที่คุณอยากรู้

1. Regular Cycle 800 Baht/Class

สำหรับนักเรียนปกติ
Regular Cycle
Detail:
Minimum is 10 classes which is 8,000 Baht advance payment.  .  More class advance payment will get more discount by following
ขั้นต่ำ ชำระล่วงหน้า 10 คลาส หรือ 8,000 บาท โดยสามารถเลือกชำระล่วงหน้าเพิ่มเติมในราคาลดถูกลง

 1. 10 Classes  800 Baht/Class. Valid for 45 days
  10 คลาส ตกคลาสละ 800 บาท ใช้เทรนนิ่งไม่เกิน 45 วัน
 2. 20 Classes 750 Baht/Class. Valid for 60 days
  20 คลาส ตกคลาสละ 750 บาท ใช้เทรนนิ่งไม่เกิน 60 วัน
 3. 30 Classes or more 700 Baht/Class. Valid for 80 days.  Each extra 10 classes will add validity of 20 days.
  30 คลาสหรือมากกว่า ตกคลาสละ 700 บาท ใช้เทรนนืงไม่เกิน 80 วัน โดย คลาสหลังจาก 30 คลาสไป ทุกๆ 10 คลาส มีกำหนดเพิ่ม 20 วัน

When you are about to end the cycle, you can buy plan 4 (Extra add-on hours) for 3 hours or buy regular cycle to finish your program or depends on your budget.
ถ้ารอบการเทรนของคุณ กำลังจะหมด สามารถเลือกชำระแพคเกจที่ 4 ได้ คราวละ 3 ชม หรือ เลือกเป็น regular cycle ได้ เพื่อให้จบโปรแกรมเทรนนื่ง ที่ทางเทรนเนอร์ได้ดีไซน์ให้

*Gym fee exclude and additional specified validity applies.
ไม่รวมค่าใช้จ่ายยิม และ มีกำหนดอายุของแพคเกจ (สามารถเลื่อนเทรนนิ่งได้ หากไม่ว่างหรือติดธุระ)


 

2. Regular Students 10,000 Baht/Month

สำหรับนักเรียนที่ฝึกได้ถี่ขึ้น
Regular Students

Detail:
This is easy budget management for you since you pay only once a month. Tailored for people on payroll and it is cheaper than ever.  This plan is designed for student who can be trained more often that’s why it is cheaper and will definitely see the result faster.
โปรแกรมนี้เหมาะ เพราะบริหารค่าใช้จ่ายง่าย ชำระเดือนละครั้ง ออกแบบมาสำหรับผู้มีรายได้ประจำ และสามารถฝึกถี่ได้ ราคาจึงถูกกว่าและเห็นผลได้เร็วกว่า

The personal trainer can design the program for your up to 4 times a week either on weekdays or weekends which is mean at least 16 times monthly.  This save up to 4,000 Baht a month. This plan can be started only the very first day of the month to maximum purpose of student.
เทรนเนอร์จะออกแบบโปรแกรมให้นักเรียนได้สูงสุด 4 ครั้งต่อสัปดาห์ ได้ทั้งวันปกติ และ วันหยุด นั่นหมายความว่าเดือนนึง ฝึกอย่างน้อย 16 ครั้ง ทำให้ประหยัดได้ถึง 4000 บาทต่อเดือน

Gym fee included and following addition terms and conditions applies: รวมค่ายิมเรียบร้อยแล้วและมีเงื่อนไขดังนี้

 • Student cancellation or postpone still need to inform to respect time of instructor and other students.
  การหยุดใดๆ สำหรับวันที่กำหนดแล้วในตารางจะยกเลิกและไม่ได้รับทดแทน เนื่องจากเป็นแบบเหมา แต่ถึงกระนั้นก็จะต้องแจ้งเทรนเนอร์ให้ทราบทุกครั้ง
 • Instructor is permitted to cancel the class up to 2 classes per month. If there is more than 2 classes, the class can keep for training later (valid for 6 months)
  เทรนเนอร์สามารถขอแจ้งยกเลิกคลาสได้ มากสุด 2 ครั้งต่อเดือน หากมากกว่า 2 ครั้ง จะทำการเทรนนิ่งทดแทนภายหลัง (กำหนดวันและไม่เกิน 6 เดือนภายหลังกำหนด)

 

3. Weekend Students 5,500 Baht/Month*

สำหรับนักเรียนวันหยุดสุดสัปดาห์
Weekend students

Details:
This is easy budget management for you since you pay only once a month.  This plan is designed for student who can train only weekends due to their tight working schedule or transport to Bangkok only in weekends.
เป็นการบริการค่าใช้จ่ายง่ายๆ เนื่องจากจ่ายเพียงเดือนละครั้ง และ ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่สามารถฝึกได้เฉพาะ เสาร์ อาทิตย์ เนื่องจากเวลางานที่มีกำหนดไม่แน่นอน หรือ ยุ่งตลอดทั้งสัปดาห์

The personal trainer can design the program for your up to 8 – 10 times a month on weekends.  This save up to 2,200 Baht a month. This plan can be started only the very first day of the month to maximum purpose of student. No weekday allow.
เทรนเนอร์จะออกแบบโปรแกรมให้คุณ โดยสามารถเทรนนิ่งในสุดสัปดาห์ได้มากถึง 8 – 10 ครั้ง ต่อเดือน ทำให้ประหยัดได้มากถึง 2,200 บาทต่อเดือน นักเรียนแพคเกจนี้จะไม่สามารถเทรนนิ่งวันปกติได้

Gym fee included and following addition terms and conditions applies:
รวมค่ายิมเรียบร้อยแล้ว และมีเงื่อนไขดังนี้

 • Student cancellation or postpone still need to inform to respect time of instructor and other students.
  การหยุดใดๆ สำหรับวันที่กำหนดแล้วในตารางจะยกเลิกและไม่ได้รับทดแทน เนื่องจากเป็นแบบเหมา แต่ถึงกระนั้นก็จะต้องแจ้งเทรนเนอร์ให้ทราบทุกครั้ง
 • Instructor is permitted to cancel the class up to 2 classes per month. If there is more than 2 classes, the class can keep for training later (valid for 6 months)
  เทรนเนอร์สามารถขอแจ้งยกเลิกคลาสได้ มากสุด 2 ครั้งต่อเดือน หากมากกว่า 2 ครั้ง จะทำการเทรนนิ่งทดแทนภายหลัง (กำหนดวันและไม่เกิน 6 เดือนภายหลังกำหนด)

 

4. Extra add-on hours 2,200 Baht/3 hrs

แพคเกจซื้อเพิ่มเติม
Extra Add-on Hours

Details:
This plan allowed only Regular cycle students (plan 1)  & Weekend Students (plan 3) to finish their program or designed budget. Buy this 3 hours package will save up to 200 baht each time.

แพคเกจนี้จะอนุญาตสำหรับ นักเรียนปกติเท่านั้น (Regular cylcle) เพื่อให้สามารถจบโปรแกรมที่เทรนเนอร์ดีไซน์ให้ได้ กำหนดเพียง 3 เซสชั่น

Gym fee excluded and following addition terms and conditions applies:
(ไม่รวมค่ายิม)

 • The gym fee excluded so you might need to plan well before buy this package.
  ไม่รวมค่ายิม ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนก่อนซื้อแพคเกจ
 • Each 3 hours packages will add 14 days validity
  ทุก 3 คลาสจะมีกำหนดเทรนนื่งภายใน 14 วัน
 • Weekend Students (Plan 3) can buy this package for their weekday additional training
  สำหรับนักเรียนวันหยุดสุดสัปดาห์สามารถเลือกซื้อได้สำหรับการเทรนนิ่งวันสุดสัปดาห์
 • Students must have at least 5 classes remain to buy this package
  นักเรียนจะต้องมีเทรนนิ่งเหลืออย่างน้อย 5 คลาส ก่อนที่จะทำการซื้อแพคเกจนี้

 

*These prices are valid until change declared

Revised 9 February 2018

Top
%d bloggers like this: