Tag: ace insight

Research: Build Those Biceps – งานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของท่าฝึกไบเซปส์

บทความนี้ เป็นบทความสรุปความคิดจาก คอลัมน์ ACE insight หนังสือ IDEA Fitness Journal For ACE Certified Professionals SEPTEMBER 2014 หน้า 5 หลายปีที่ผ่านมา ท่าฝึกไบเซปส์เป็นคำค้นหาที่มักอยู่ในลิส รายการค้นหาสูงสุดของ Google’s annual Zeitgeist List และก็เป็นหัวข้อที่ขายดีในการพิมพ์เผยแพร่ทั่วไปในอเมริกา ด้วยความนิยมนี้ ACE จึงมีการสนับสนุนการศึกษา เพื่อดูว่าภายใน 8 ท่าฝึกที่นิยมกัน ท่าฝึกใดเป็นการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด Figure 1. Muscle Activation of the Biceps Brachii

Tagged with: , , , , , , , , , ,
Top